Kontakt

Föreningen Pennskaftet
Email: foreningenpennskaftet@gmail.com

Ordförande (delat ordförandeskap)
Åsa Ohlsson
Frilansjournalist, Malmö. Skriver främst om arbetsmarknad, politik och ekonomi.
Email: Asacohlsson@gmail.com

Ordförande (delat ordförandeskap)
Agneta Renmark
Frilansjournalist med inriktning bl a på handel, mat och människor.
Email: agneta@renmark.nu

Kassör
Carina Haglind Ahnstedt
Frilansjournalist, personalvetare och lärare.
Email: Carina@haglind.com

Sekreterare
Ann Sofie Wahlberg
Email: wahlberg.annsofie@gmail.com

Ledamot
Isabella Iverus
Email: ii@byggarb.se

Juryordförande
Katarina Berg

Ordförande för juryn som utser årets Pennskaftspristagare. Kontakta henne om du vill nominera någon.
Email: katarinaberg6@gmail.com