Kontakt

Föreningen Pennskaftet
Email: foreningenpennskaftet@gmail.com

Ordförande
Åsa Ohlsson
Frilansjournalist, Malmö. Skriver främst om arbetsmarknad, politik och ekonomi.
Email: Asacohlsson@gmail.com

Vice ordförande
Carin Haglind Ahnstedt
Frilansjournalist och personalvetare.
Email: Carina@haglind.com

Kassör
Eva Bäcklund
Frilansfotograf och lärare i medieämnen på gymnasiet. Styrelseledamot i Pennskaftet sedan 2017.
Email: Foto@evabaecklund.se

Sekreterare
Ann Sofie Wahlberg
Email: wahlberg.annsofie@gmail.com

Juryordförande
Katarina Berg

Ordförande för juryn som utser årets Pennskaftspristagare. Kontakta henne om du vill nominera någon.
Email: katarinaberg6@gmail.com