Om föreningen

Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i hela Sverige. Föreningen bildades den 17 maj 1988 av en grupp kvinnliga journalister, främst frilansare. Föreningens första ordförande var Marianne Lesslie. Föreningens syfte var och är att stärka kvinnliga journalister i deras yrkesutövning genom att ordna möten som kan ge både kunskap och inspiration. Den vill också verka för att fler kvinnor syns och hörs i media.

2018, när föreningen hotades av nedläggning pga svårigheter att hitta ny styrelse, reviderades stadgarna och föreningen är sedan dess öppen för kvinnliga journalister i hela Sverige, vilket också syns på den nya styrelsens geografiska hemvist.
 
Genom åren har en rad olika teman behandlats; några exempel är undersökande journalistik, stress och utbrändhet, kvinnligt ledarskap och löner. Många intressanta mediepersoner har gästat föreningen, berättat som sitt yrkesliv och delat med sig av sina erfarenheter och diskuterat olika ämnen. Föreningen har även anordnat kurser, workshops och inspirationsdagar. Enligt de gällande stadgarna ska minst ett arrangemang anordnas utöver årsmötet. Detta är dock ett minimum och alla medlemmar i föreningen som har idéer eller vill vara med och ordna något – kan alltid höra av sig till styrelsen med sina förslag.

Vill du bli medlem? Betala medlemsavgiften 300 kr till Pennskaftets plusgiro: 48 46 62 -2. Du kan även swisha – Pennskaftets swish: 123 132 44 74
Glöm inte att ange ditt namn och mailadress vid betalningen.

STYRELSEN

Ordförande
(delat ordförandeskap)
Åsa Ohlsson
Asacohlsson@gmail.com

Ordförande
(delat ordförandeskap)
Agneta Renmark
agneta@renmark.nu

Kassör
Carin Haglind Ahnstedt
Carina@haglind.com
Sekreterare
Ann Sofie Wahlberg
wahlberg.annsofie@gmail.com
Ledamot
Isabella  Iverus
ii@byggarb.se

ÖVRIGA

Revisor
Lo Birgersson

Revisor
Anne Engström

Valberedning
Tåve Jernmark och Lena Öritsland

Juryordförande
Katarina Berg, är ordförande för juryn som utser årets Pennskaftspristagare. Kontakta henne om du vill nominera någon.

Email: katarinaberg6@gmail.com

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka

Föreningen Pennskaftet äger en andel i Elin Wägners Lilla Björka.
Alla medlemmar är välkomna att till vandrarhemspris bo över på Lilla Björka. Där får plats c:a fem personer.
Intresserade kan kontakta Charlotte Branting för att höra om det är ledigt.
Vill man ha någon sammankomst där så går det också bra att anmäla detta.
Charlotte Branting nås på telefon 0470-748002, 070-3453532, 0470-778176
Läs mer på: www.elinwagner.se/stiftelsen.html (öppnas i nytt fönster).

Stadgar

1. Föreningen skall verka för ökad självkänsla bland journalister, skribenter och fotografer som definierar sig som kvinnor.
2. Föreningen skall verka för att fler kvinnor syns och hörs i media.
3. Föreningen ska även verka för integration med journalister, fotografer och skribenter som kommit till Sverige med annan bakgrund än den traditionellt svenska”
4. Minst ett möte eller aktivitet utöver årsmötet eller i samband med årsmötet skall anordnas per år för medlemmar och deras gäster.
5. Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår. Årsmötet beslutar årligen om medlemsavgiftens storlek.
6. På årsmötet ska ny styrelse väljas. Minst tre men gärna fler ledamöter. Dessutom revisor och revisorssuppleant samt valberedning på minst två personer.
7. Årsmöte ska hållas en gång per år under första halvåret. Kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmar/annonseras på lämpligt sett minst tre veckor före årsmötet.Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.Handlingar till årsmötet ska skickas ut senast en vecka före årsmöte.
8. Årsmöte väljer ordförande. Resterande poster väljs av styrelsen på det konstituerande mötet.Ordförande och kassör är tillsammans föreningens firmatecknare.
9. Stadgarna kan ändras genom majoritetsbeslut på årsmötet.
10. Nya medlemmar blir alla som uppfyller medlemskriterierna och betalar medlemsavgiften.
11. Beslut om föreningens eventuella upplösning och hur eventuella tillgångar ska tas om hand beslutas av årsmötet.