Pennskaftspriset

Om priset

Föreningen Pennskaftet delar ut ett årligt pris, Pennskaftspriset, till en eller flera kvinnliga journalister i Västsverige som har gjort ett föredömligt journalistiskt arbete. Pristagaren utses av en jury sammansatt av föregående års pristagare och medlemmar som väljs på årsmötet.

Priset består bland annat av prispengar som skänkts av media och mediaorganisationer runt om i Sverige.   

Pennskaftspristagare och hedersomnämnanden

Pristagare:

1989 Elisabeth Bäck/Susanne Engvall

1990 Monica Englund

1991 Barbro Hurtig

1992 Pia Naurin

1993 Inga Rexed

1994 Maria Jacobsson, Maria Edström och Clara Mannheimer

1995 Wiwi-Anne Johansson

1996 Maria Wallin

1997 Birgitta Grundén

1998 Ingrid Segerstedt-Wiberg och Anette Carlsson

1999 Monica Malmström

2000 Ingrid Norrman, Mia Skäringer och Klara Zimmergren.

2001 XX-redaktionen på Hallands Nyheter.

2002 Åsa Brevinge

2003 Margareta Stål

2004 Lisa Thanner

2005 Lena Olson

2006 Redaktionen för musiktidningen KIM

2007 Johanna Bäckström Lerneby

2008 Hanna Nyberg

2009 Anna Hammarén

2010 Josephine Freje Simonsson

2011 Belinda Olsson 

2012 Katarina Sahlin 

2013 Nadja Yllner

2014 Cecilia Köjling, Maja-Kristin Nylander, Sofia Hultqvist

2015 Siri Reuterstrand

2016 Afrah Nasser

2017 Sanna Klinghoffer

2018 Sofie Löwenmark

2019 Kristina Edblom och Kerstin Weigl

Hedersomnämnanden/hedersmedlemmar:

1990 Ingrid Segerstedt-Wiberg

1991 Margareta Artsman

1993 Marianne Lesslie

1995 Kvinnorna på NLT

Motiveringar:

Elisabeth Bäck får 1989-års Pennskaftspris för att hon på ett förtjänstfullt sätt fört fram det kvinnliga perspektivet inom massmedia.

 Susanne Engvall får 1989-års Pennskaftspris för rapporteringen om porr och prostitution i Göteborg.

 Monica Englund, fotograf, får 1990-års Pennskaftspris för hennes förmåga att med konstnärlig kraft och sinnlighet dokumentera kvinnors liv och föreställningsvärld.

 Ingrid Segerstedt-Wiberg blir 1990 Pennskaftets första hedersmedlem. Hon är en kvinna som står över alla priser och stipendier. Hon har i hela sitt liv och i sin journalistiska gärning med engagemang och moral försvarat den utsatta människan och de humanistiska värdena. Hon har gjort detta med uthållighet och mod och då det varit obekvämt.

Barbro Hurtig, Bohusläningen, Uddevalla, får 1991-års Pennskaftspris. Som sjukvårdsreporter har hon i många år tålmodigt och grundligt bevakat en starkt kvinnodominerad samhällssektor. Med sina reportage har hon framför allt lyft fram vårdens mindre glamorösa sida, de människor som berörs av den och som arbetar med den, till största delen kvinnor. Trots den lilla redaktionens ständiga tidspress och med små resurser vinnlägger sig Barbro Hurtig på ett föredömligt sätt dessutom om att alltid avkräva ansvariga beslutsfattare och makthavare besked. Vi bifogar en förhoppning om att Barbro Hurtigs texter i framtiden tas till vara på ett bättre sätt beträffande bilder och layout.

 Margareta Artsman, Svenska Dagbladet, Göteborg, utses 1991 till Pennskaftets andra hedersmedlem. Efter lång tid i yrket har hon lyckats behålla den entusiasm och nyfikenhet som är grunden för god journalistik. Med sin outtröttlighet, sitt engagemang och sitt mod att ställa de nödvändiga frågorna är Margareta Artsman ett föredöme för yngre kolleger – av båda könen.

 Pia Naurin, frilans, får 1992-års Pennskaftspris för att hon i kåseri och reportage alltid visar hur kul, uppfriskande och stärkande vardagsfeminism är.

 Inga Rexed, Sveriges Radio, Göteborg, får 1993-års Pennskaftspris för att hon värnar om det kvinnliga perspektivet: nyfiken, klarögd, ihärdig och konsekvent.

 Maria Jacobsson, Maria Edström och Clara Mannheimer får 1994-års Pennskaftspris för att de bedriver ett journalistiskt mullvadsarbete och står för en nyfiken feminism hos en ung generation journalister.

 Wiwi-Anne Johansson, Sveriges Television, Göteborg, får 1995-års Pennskaftspris för hennes mod i det fackliga arbetet på Sveriges Television. Hon kämpar för att skapa utrymme för kvinnor, vilket är grunden för att det kvinnliga perspektivet ska kunna komma fram i medierna.

 Kvinnorna på Nya Lidköpings Tidningens redaktion får Pennskaftets hedersomnämnande 1995 för deras genomtänkta bilaga om kvinnor i alla åldrar i hopp om att material om kvinnor ska få en naturlig plats i det dagliga arbetet på tidningen.

 Maria Wallin får 1996-års Pennskaftspris för hennes modiga initiativ att ge ut den angelägna tidskriften Social Politik i ett snålt samhällsklimat med motvind för den typen av frågor.

 Birgitta Grundén, Sveriges Radio Väst, Uddevalla, får 1997-års Pennskaftspris för den ”journalistiska klassresan” och för att hon alltid med integritet och mod fritt söker sin väg i liv och verksamhet.

 Ingrid Segerstedt-Wiberg får 1998-års Pennskaftspris för sju decenniers rakryggad journalistik i för demokratin viktiga frågor. Ingrid – Du är en förebild för oss kvinnliga journalister.

 Anette Carlsson, Sveriges Television, Göteborg, får 1998-års Pennskaftspris för hennes viktiga initiativ att samla Ingrid Segerstedt-Wibergs journalistik för kommande generationer vilket manifesterats i böckerna I tid och otid I och II samt TV-filmen med samma namn.

 Monica Malmström, Sveriges Radio, Göteborg, får 1999-års Pennskaftspris för att hon under lång tid målmedvetet och konsekvent följt den politiska och kulturella utvecklingen i Algeriet. Hon är en av få svenska journalister som enträget rapporterar om och väcker intresse för den mänskliga tragedin i Algeriet. Hon breddar våra perspektiv, bland annat genom antologin Röster från Algeriet- Röster och texter i urval.

 Ingrid Norrman, GT:s kulturchef, får Pennskaftspriset för år 2000 för att hon med små medel lyckas göra en angelägen och kul kultursida för Västsverige.

 Radiopratarna Mia Skäringer och Klara Zimmergren får Pennskaftspriset för år 2000 för att de på ett humoristiskt och trivsamt kaxigt sätt skildrar tillvaron ur tjejers perspektiv.

 Den tio kvinnor starka XX-redaktionen på Hallands Nyheter får Pennskaftspriset år 2001. Den visar att tjejer visst kan samarbeta och med små resurser värna ett angeläget område.

  Åsa Brevinge, Göteborgs Postens politik- och ekonomiredaktion får 2002 års Pennskaftspris för ett mångårigt journalistiskt engagemang i kvinnors situation, inte minst vad gäller jämställdhet på svenska arbetsmarknaden. För välskrivna artiklar, som präglas av integritet och stor kunskap, om ett område som inte nog kan uppmärksammas.

 Margareta Stål, institutionen för journalistik och masskommunikation i Göteborg (JMG), får 2003 års Pennskaftspris för sitt enträgna och angelägna arbete att leta upp och lyfta fram kvinnor i journalistikens historia och föra kunskapen vidare till nya generationers studenter. En pionjärgärning av hög klass. Hennes forskning kröntes förra året med avhandlingen om en av presshistoriens stora personligheter – Ester Blenda Nordström, reporter och Pennskaft.

 Lisa Thanner, fotograf Göteborgs-Posten, får 2004 års Pennskaftspris för att hon på ett mansdominerat fält funnit vägen till ett eget bildskapande av såväl estetiskt raffinemang som känsligt gestaltande av inte minst kvinnors erfarenheter. Vid sidan av sitt arbete som fotograf på Göteborgs-Posten har hon i sina studier också bidragit till att lyfta fram fotografin inom konst- bildvetenskapen genom att utforska gränslandet mellan dokumentärt och iscensatt fotografi.

 Lena Olson, journalist, redaktör för tidskriften Genus, får 2005 års Pennskaftspris för att hon i sitt arbete som redaktör för tidskriften Genus på ett inspirerande och förtjänstfullt sätt förenar vetenskap och journalistik i en populärvetenskaplig form när den är som bäst. Tidskriften, som ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning och är knuten till Göteborgs Universitet, har genom son redaktör aktivt bidragit till att utveckla intresset för genusfrågor både inom universitetsvärlden och hos en intresserad allmänhet.

 Redaktionen för musiktidningen KIM får 2006 års Pennskaftspris. Motiveringen lyder: ”En klockren vinnare av pennskaftspriset är musiktidningen KIM, för en modig satsning i en superkommersiell bransch. KIM är en uppföljare av Evterpe som under många år fungerat som nätverk för kvinnliga musiker i Sverige och följt utvecklingen inom området kvinnor i musiken. KIM är deras steg ut på marknaden. Tidningen är aktuell, kunnig, snyggt gjord och vänder sig till alla som är intresserade av musik. En tidning som behövs för att ge den kvinnliga musikern ett ansikte i massmediabruset.”

 Johanna Bäckström Lerneby tilldelas Pennskaftspriset 2007 för sitt arbete med serien om trafficking och människohandel, publicerad i tidningen Göteborgs Posten maj till oktober 2006. För sitt envisa arbete med att nå förstahandskällorna, kvinnorna som ställde upp och vittnade mot löfte om hjälp av svenska myndigheter. För avslöjandet av myndigheternas svek mot dessa de mest utsatta av alla, då de lämnades åt sitt öde efter att ha vittnat. Ett arbete som resulterade i flertalet artiklar där hon skildrade vad kvinnorna varit med om i en rad svenska städer samt intervjuade sexköpare, hallickar och ansvariga svenska myndighetspersoner.

 Hanna Nyberg tilldelas Pennskaftspriset 2008 för initiativet att starta kulturtidskriften Femkul (numera Ful) i Stockholm och Göteborg och att där driva ett genomtänkt och nyskapande genusperspektiv.

 Anna Hammarén, Sveriges Radio och UR, tilldelas Pennskaftspriset 2009 för sitt reportage ”… han var för bra för att vara sann…”, Dokumentärredaktionen i Sveriges Radios P1. Hon får priset för en levande beskrivning av ett problem som vi alltför ofta bara läser om i politiska dokument och målstrategier mot våld mot kvinnor. Anna Hammarén ger mäns våld mot kvinnor en röst, en personlig berättelse och låter en av de drabbade kvinnorna prata till punkt utan pekpinnar, statistik eller tillrättalägganden. Och detta utan att göra avkall på de kritiska frågorna om hur det blev som det blev och varför hon inte lämnade honom.”

 Josephine Freje Simonsson tilldelas Pennskaftets pris 2010 för flera granskande inslag i P3:s Brunchrapporten.
Främst granskningen av sjukhusens rutiner vid ultraljud, som visade att friska foster aborteras av misstag. Ett sällan granskat ämne som har ett stort allmänintresse – alla har vi ju fötts.

 Belinda Olsson har jämställdhet som ett självklart avstamp i debatter och hon får Pennskaftspriset 2011 för sin kaxighet och sitt brinnande engagemang för jämställdhetsfrågor som påverkar både formen och innehållet på Sveriges största debattprogram.

 Katarina Sahlin har med en idrottskvinnas hundraprocentiga fokus gett sig in i matchen oavsett om det är fråga om nyheter eller nöje. Hon var med och lotsade ”Debatt” till höga tittarsiffror och hon har inte väjt för hårda passningar eller att ratta ”På spåret”. Hon får Pennskaftspriset 2012 för att hon vågar leda, ber inte om ursäkt för sig och är på så vis en inspiration för kvinnliga medarbetare.

 Nadja Yllner har med mod och lyhördhet gått in på känslig mark och inte bara gläntat på dörren till en vardagsverklighet för många kvinnor, utan även gjort en uppföljning om hur det gick för kvinnorna. Hon får Pennskaftspriset 2013 för sina eminenta reportage om granskningen av muslimska ledare i Sverige och deras kvinnosyn. Reportaget ”Imamernas råd” sändes i Uppdrag Granskning i SVT maj 2012 och ”Åter till moskéerna” i januari 2013.

 Maja-Kristin Nylander, Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist har med utställningen och boken ”Vi är romer” synliggjort en grupp som under lång tid diskriminerats i vårt samhälle. Genom att sätta människorna och deras levnadsvillkor i fokus har de utmanat stereotyper och gett ett ansikte och en röst åt en utstött minoritet.

 Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, tilldelas Pennskaftspriset för sitt trägna arbete för en stark kultur- och idédebatt. Hon får priset särskilt för den framgångsrika kampen mot förslaget om slopat tidskriftsstöd.

 Afrah Nasser, journalist och bloggare, har i sann Pennskaftsanda fortsatt kampen för demokrati och yttrandefrihet, trots övervakning och hot. Via ett stort nätverk ger hon oss berättelser och bilder från det isolerade Jemen. Med sin blogg har denna modiga kvinna blivit en av världens viktigaste röster från Mellanöstern.

Sanna Klinghoffer tilldelas Pennskaftspriset 2017 för att under lång tid, med en stark journalistisk integritet, ihärdigt uppmärksammat viktiga samhällsfrågor. Hon var en av hjärnorna bakom radions Kaliber där hon gjort många minnesvärda reportage. På senare år har hon arbetat på SVT där hon bland annat varit en del av Uppdrag gransknings redaktion och också gjort den uppmärksammade dokumentären Ensamma mot IS, där hon tillsammans med filmaren Bengt Löfgren skildrar två föräldrars kamp för att få hem sin dotter från Syrien. Den är ett fint exempel på hennes mod och engagemang.

Sofie Löwenmark får priset framför allt för sin granskning av de organisationer som erhållit bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Hon har på ett tydligt och rakryggat sätt berättat om hur flera av dessa organisationer propagerar för islamism, kvinnans underordning och hetsar mot homosexuella. Sofie Löwenmark har visat att frilansande skribenter med mod och envishet kan göra stora och svåra gräv utan att ha en redaktion som stöttar. En sann inspiration för oss andra.

Kristina Edblom och Kerstin Weigl får priset för…..

Till 2018 års pris har följande redaktioner bidragit:

Borås Tidning, Göteborgs-Posten, GT, Sveriges Radio Göteborg, SVT.

Juryn 2018

Sanna Klinghoffer (förra pristagaren)

Katarina Berg

Carina Haglind Ahnstedt

 Nominera

Som betalande medlem i föreningen har du möjlighet att nominera en kandidat till Pennskaftspriset. Skicka ett mail med rubrik Nominera till Föreningen Pennskaftets mailadress foreningenpennskaftet@gmail.com